Sashimi 刺身

Otoro Sashimi
3 Slices of Premium Fatty Blue Fin Tuna Belly
$38.80
Uni Sashimi
Fresh Sea Urchin Sashimi per serving
$38.80
Mekajiki
5 Slices of Swordfish Belly Sashimi
$22.80
Hotate Sashimi
5 Pieces of Scallop Sashimi
$22.80
Shake Toro Sashimi
1 Whole Strip of Salmon Belly Sashimi
$28.80
Sashimi 5 Kind
5 Kinds of Assorted Sashimi (Arranged by the Chef)
$58.80
Sashimi 3 Kind
3 Kinds of Assorted Sashimi (Arranged by the Chef)
$38.80
Kanpachi Sashimi
5 Slices of Amberjack Sashimi
$22.80
Salmon Sashimi
7 slices of Salmon Sashimi
$18.80
Maguro Sashimi
7 slices of Tuna Sashimi
$18.80
Salmon Roe
One Serving of Salmon Roe
$20.80