Slices of Salmon Sashimi with Salmon Roe on Hokkaido Sushi Rice

Price: $16.80