1 Whole Strip of Salmon Belly Sashimi

Price: $28.80